Vũ Trụ Tội Lỗi Trailer
Xem phim
Server VIP
Nội dung phim

Vũ Trụ Tội Lỗi, Cosmic Sin

Vũ Trụ Tội Lỗi: Vào năm 2031, thuộc địa đầu tiên sao Hỏa đã thành lập. Cho tới năm 2042, liên minh được thành lập. Ngay lúc này, công nghệ đẩy lượng tử cho phép nhân loại du hành vượt ra ngoài hệ mặt trời. Tuy nhiên, vào năm 2281, thuộc địa sao Hỏa thất bại.

Liên minh kiểm soát ba thuộc địa: Earth, Zafdie và Ellora. Zafdie cố gắng ly khai khỏi liên minh. Đến năm 2524, tướng James Ford đã nghỉ hưu được gọi trở lại. Một hạm đội thù địch ngoài hành tinh tấn công mở đầu cho chiến dịch đầy nguy hiểm.

Vũ Trụ Tội Lỗi

Mở rộng...